De beste logeeradressen vindt u hier!

Adverteren en voorwaarden

 

 

Uw advertentie plaatsen op Logeeradressen.be? Laat uw advertentie ook zien via onze site!

  • Meer info via info@logeeradressen.be

Meer info via info@logeeradressen.be

 
 DE UNIEKE VOORDELEN OM UW VAKANTIEWONING VIA LOGEERADRESSEN TE VERHUREN:

U betaalt 1 x per jaar een vast bedrag. Er zijn geen aanvullende kosten zoals provisie en/of boekingskosten.
U stelt zelf de tekst van uw advertentie op wanneer u kiest voor een uitgebreide advertentie.
U bepaalt zelf de huurprijs. De huurprijzen van uw huis op onze website mogen overigens niet hoger zijn dan op andere websites.
U correspondeert zelf met de huurder en u kunt zijn vragen zelf beantwoorden of zelf vragen stellen.
U bepaalt zelf aan wie u wilt verhuren.
U regelt zelf de huurovereenkomst, ontvangst, schoonmaak etc..
U regelt zelf de incasso van de huur en bijkomende kosten
 
 
Mogelijkheden om te adverteren:

Advertentie op plaatspagina:
- Tot 3 foto's
- Adresgegevens en link naar uw website


Uitgebreide advertentie plaatpagina:

- 15 foto's
- Tot 400 woorden
- Adresgegevens en link naar uw website

Advertentie hoofdpagina

- 3 foto's
link naar advertentie op plaatspagina


Voorwaarden adverteerder:

Wanneer men bij ons een advertentie plaatst gelden de volgende voorwaarden:

- Als adverteerder verplicht u zich om de gegevens van de door u aangeboden producten naar waarheid en volledig weer te geven. Door het plaatsen van een advertentie geeft u ons toestemming om de informatie over het betreffende product op de website te plaatsen. Eenmaal geplaatst kan de advertentie niet meer geannuleerd worden in verband met de geleverde werkzaamheden. Er kan geen geld worden teruggevorderd in dit geval. 

- Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen advertenties te wijzigen of te verwijderen. Dit zal zich o.a. voordoen indien:
 * advertenties naar mening van ons aanstootgevend zijn
 * de vakantieverblijven in de advertenties op onjuiste en /of onvolledig wijze zijn weergegeven
 * het betreffende vakantieverblijf in een verkeerde rubriek is geplaatst.

- U vrijwaart ons tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

- Wij zijn nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke op enige wijze zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website.

- U vrijwaart ons volledig voor alle mogelijke claims of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en /of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

- Mocht u besluiten geen gebruik meer te maken van de presentatie van uw verblijf op onze site dan kunt u dit per e-mail uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het presentatiejaar doorgeven. Indien een nieuwe periode is ingegaan,dient de adverteerder de factuur te respecteren. Wanneer u gedurende de periode van betaalde plaatsing uw vermelding  eerder wilt beëindigen, kan geen beroep worden gedaan op terug
betaling van de nog resterende maanden.